Zakładki:
Liczniki odwiedzin
czwartek, 07 lipca 2016

Jak promować zdrowe nawyki u dzieci?
Nie ulega wątpliwości, że upowszechnienie wiedzy o właściwych zachowaniach zdrowotnych, promowanie i kształtowania stylu życia powinno odbywać się już od najmłodszych lat życia człowieka. Wyznaczenie konkretnych zachowań, przyzwyczajeń i nawyków pro zdrowotnych jednostki w okresie dzieciństwa jest istotne, bowiem wywiera wpływ na jej postępowanie dorosłym życiu. Podstawową wiedzę dziecko wynosi z domu, następnie w przedszkolu i w szkole nadchodzi czas na zdobywanie nowych wiadomości i poznawanie roli, jaką odgrywa równowaga zdrowotna ich organizmów – co z pewnością ułatwi im wybór zdrowego stylu życia w przyszłości.
Zaszczepianie podstawowych nawyków jest w głównej mierze zadaniem rodziców lub opiekunów. Dziecko na tym etapie rozwoju uczy się wiele przez obserwację dorosłych i swoim postępowaniem stara się ich naśladować. Zatem od świadomości pro zdrowotnej jego opiekunów zależy jego początkowa edukacja.
Codziennie można zachęcać trzyletnie dziecko do:
– mycia rąk przed posiłkiem
– szczotkowania zębów
– uczestniczenia w zrobieniu zdrowej sałatki, kanapki lub soku
– kulturalnego zachowywania się przy stole
– częstego wychodzenia na spacery
– spędzania czasu na placu zabaw
– cichej zabawy, gdy jest to konieczne
– spożywania warzyw i owoców zamiast słodyczy.
Jeśli dziecko w tym wieku uczęszcza do przedszkola, zazwyczaj każda placówka ma opracowany własny program promocji zdrowia. Zazwyczaj obejmuje on:
– poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy
– segregację śmieci w przedszkolu
– poznawanie zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z urządzeń elektrycznych
– prowadzenie gimnastyki w strojach gimnastycznych
– codzienne spożywanie owoców i warzyw
– dbanie o czystość
– wietrzenie sali
– spacery i zabawy na świeżym powietrzu.
Warunkiem skuteczności tych działań jest ich połączenie z etapami rozwoju dziecka. To wiek warunkuje, jaki zakres wiedzy dziecko powinno posiadać, jakie wartości preferować oraz jakie umiejętności powinno zdobyć w codziennym życiu – także z zakresu promocji zdrowia.

10:34, soeltech
Link Dodaj komentarz »